Gitaarschool de Gitarist
gitaarles in Cuijk Vierlingsbeek en Arnhem

Prijzen en Voorwaarden

 De tarieven zijn gebaseerd op de landelijke tarieven die zijn vastgesteld voor gediplomeerde docenten.

Een standaardpakket is 15minuten les per week, deze wordt meestal toegepast bij een duo of groepsles. Een privéles vraagt in overleg om meer minuten voor een werkbare les.

Het lesgeld wordt per schooljaar of in 3 termijnen betaald. Bij instroom tijdens het schooljaar worden alleen de resterende lessen tot aan de zomervakantie berekend. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. 


 2019/2020

De tarieven zijn per les

 15min  € 9,62

 20min € 12,83

 25min € 16,04

 30min € 19,25

 35min € 22,45

 40min € 25,66

 45min € 28,87


 

Gezinskorting:

Een Gezinskorting wordt automatisch berekend: 5% op de tweede aanmelding en verder

Reductieregeling:

Gemeente Cuijk hanteert de Reductieregeling. Deze is bedoeld voor mensen met een uitkering of minimum inkomen. Neem voor meer informatie contact op met gemeente Cuijk

Voor Vierlingsbeek en Boxmeer wordt de stimuleringsregeling gehanteert. Deze is bedoeld voor mensen met een uitkering of minimum inkomen. Neem voor meer informatie contact op met gemeente Boxmeer

Regio Arnhem werkt met de Gelrepas. Deze vergoed grotendeels de gitaarlessen


Voorwaarden:

1. LESVORMEN
gemiddeld 15 minuten per leerling per week; 

gemiddeld 20 minuten per leerling per week;

gemiddeld 25 minuten per leerling per week;

gemiddeld 30 minuten per leerling per week;

gemiddeld 35 minuten per leerling per week;

gemiddeld 40 minuten per leerling per week; 

gemiddeld 45 minuten per leerling per week; 

2.   De leerling wordt  geacht over  voldoende studietijd en  een  instrument te beschikken en  de  lessen zo min  mogelijk  te verzuimen. Bij verhindering dient de administratie z.s.m.,  graag vóór 11.00 uur, met opgaaf van reden, hiervan  in kennis te worden  gesteld. 

3.   Bij ziekte van de docent  komen de eerste twee lessen te vervallen.  Voor de volgende  lessen wordt getracht voor vervanging te zorgen.  Als vervanging niet mogelijk  is wordt het lesgeld vanaf de vierde niet genoten les per schooljaar gerestitueerd 

4.   De (her)inschrijving van jaarcursussen geldt  voor een  heel  schooljaar, dat loopt van 1 augustus t/m  31 juli. De lesgelden hebben betrekking op het gehele schooljaar. Na 3 maanden is er nog de mogelijkheid om tussentijds op te zeggen. Vervolgens zullen niet de volgende twee termijnen in rekening worden gebracht. Na de 4e maand is er geen mogelijkheid tot tussentijdse opzegging, alleen bij uitzondering (zie punt 6).

5. Bij inschrijving in een lopend schooljaar worden de lessen berekend op het moment van inschrijving.

6.    Bij tussentijdse opzegging blijft de verplichting tot betaling van het volledige lesgeld bestaan.
Hiervan  wordt slechts afgeweken als  de opzegging geschiedt op medisch advies  (het lesgeld wordt dan verminderd met zoveel maanden als, na ontvangst van de schriftelijke mededeling, geen  lessen meer worden gevolgd).
Bij verhuizing  buiten  de gemeente, dient een  opzegtermijn van 3 maanden in acht  genomen te worden.
 

7.    Bij het niet tijdig voldoen van de nota worden  porto-  en administratiekosten doorberekend. 

8.   Leerlingen onder de 21 jaar dienen het aanmeldings/wijzigingsformulier door ouder/verzorger/voogd te laten ondertekenen. 

9.  Gitaarschool ‘De Gitarist’ maakt regelmatig beeldmateriaal van lessituaties en  activiteiten, dat  gebruikt kan worden voor promotiedoeleinden. Als u niet wilt dat wij foto's/films publiceren waarop  u of uw kind staat afgebeeld, dient u dit (bij uw inschrijving)  schriftelijk kenbaar te maken. Als u dit niet doet, kunt u na publicatie geen  aanspraak maken  op een  vergoeding.  Wij kiezen  foto’s  en  films,  die  wij publiceren, met  de  grootst  mogelijke  zorg.  De school  draagt  geen  verantwoordelijkheid voor beeldmateriaal, dat door derden is gemaakt en geplaatst wordt op het internet.